Erik de Soir

Erik de Soir (°1965)

Erik de Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering.
Hij is als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Brandweer- en Dringende Geneeskundige Hulpverleningszone Noord-Limburg en verleent al vele jaren psychologische crisisopvang en begeleiding aan getroffenen van verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Tevens doceert hij crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland.
Erik de Soir is de oprichter (in 1993) en supervisor van het Fire Stress Team en stichtte in 2003 de Association Européenne des Psychologues Sapeurs-Pompiers/European Association of Fire and Rescue Psychologists waarvan hij sedert enkele jaren erevoorzitter is.
Hij is ook meditatieleraar en treedt vaak op als expert in de media, geeft vaak publieke lezingen in culturele centra of voor socioculturele verenigingen en publiceerde reeds een vijftiental boeken waarvan ‘Leven aan de zijlijn. Meditaties voor trauma en verlies’ (Lannoo) het laatste is (in de de boekhandel sedert april 2016).

Informatie voor Stressteams

Voorstel voor opleiding van Stressteams voor Collegiale Opvang

Lees meer

Vlieg, je bent vrij als een vogel. Geniet van het leven. Leef je legende. Iédereen is het waard om iémand te zijn.

Sta op. Wees blij en glimlach. Hoe anderen jou behandelen, is hun karma. Hoe je reageert is de jouwe.Rev Run

Het leven is wat gebeurt terwijl jij andere plannen maakt.John Lennon

Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly, laugh uncontrollably,
and never regret anything that made you smile.Paulo Coelho