Erik de Soir (°1965)

Erik de Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering bij slachtoffers en hulpverleners.
Hij was tot eind september 2021 als majoor en domeinbeheerder van wetenschappelijk en technologisch onderzoek, in het domein van humane wetenschappen en geneeskunde, verbonden aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie te Brussel. Sedertdien liep zijn actieve loopbaan als hoger officier af en voegde hij zich bij de reserve.
Hij is eveneens als operationeel (vrijwillig) brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg en verleent al vele jaren psychologische crisisopvang en -begeleiding – zowel op het terrein als hulpverlener als in de context van psychotherapie – aan getroffenen van verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Tevens doceert hij crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland en is hij de huidige voorzitter van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging.
Erik de Soir is de oprichter (in 1993) en supervisor van het Fire Stress Team en stichtte in 2003 de Association Européenne des Psychologues Sapeurs-Pompiers/European Association of Fire and Rescue Psychologists waarvan hij sedert enkele jaren erevoorzitter is.
Hij is ook instructeur in taoïstische qigong en meditatieleraar en treedt vaak op als expert in de media, geeft drukbewoonde publieke lezingen in culturele centra, voor serviceclubs (voor een goed doel) of voor socioculturele verenigingen en publiceerde reeds een twintigtal boeken waarvan ‘Leven aan de zijlijn. Meditaties voor trauma en verlies’ (Lannoo) en ‘Opvang van mensen in nood. Crisisopvang bij trauma’ (XOD).