Privacybeleid

[page_break style=”padding: 20px 0;”][/page_break]

[content_break]

[section color=”color3″ full_width=”yes” pattern=”yes” pattern_url=””]

[divider]
Geachte bezoeker,

Op deze pagina wil ik transparant communiceren over uw privacy. Er wordt uitgelegd op welke manier uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van deze tekst nog vragen hebben, mag u me uiteraard contacteren voor meer info.

Deze website is eigendom van Erik de Soir.

U kan me contacteren op de volgende manieren:

  • Per brief op het adres Lommelsesteenweg 361, 3970 Leopoldsburg
  • Per e-mail via erik.de.soir@telenet.be
  • Telefonisch via 0476/22.80.16

 
Ik ben geregistreerd bij de Psychologencommissie en ben gebonden aan de deontologische beroepscode voor psychologen. Als psycholoog en psychotherapeut mag ik geen reclame maken.

Welke gegevens heb ik van u nodig en waarom?

De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer u mij contacteert, telefonisch of via e-mail of via het contactformulier, bestaat de kans dat ik u om persoonlijke informatie vraag. Ik zal u steeds vragen naar uw naam, voornaam en minstens één manier om u te contacteren, dus uw telefoonnummer of e-mailadres. Allemaal gegevens die nodig zijn om u een normale dienstverlening te kunnen geven en u te informeren over mijn diensten. Deze gegevens worden niet bewaard op deze website, maar op mijn persoonlijke beveiligde computer. Op die manier kan ik efficiënt met u afspreken. Indien u door deze contactname een van mijn patiënten moest worden, dan heb ik uiteraard nog enkele andere gegevens nodig opdat ik u optimaal van dienst zou kunnen zijn.

Wat zijn uw rechten?

U kan mij natuurlijk op elk moment contacteren via erik.de.soir@telenet.be om aan te geven dat ik uw gegevens niet langer moet bewaren. Als patiënt heb ik uiteraard wel een minimaal aantal gegevens over u nodig. Sowieso bewaar ik deze gegevens niet langer dan nodig is. Contacteer me op erik.de.soir@telenet.be voor meer informatie hierover. Het is wel zo dat ik van al mijn patiënten in begeleiding, volgens de beroepscode van de Belgische Federatie voor Psychologen, minimaal gedurende 5 jaar hun patiëntendossier moet bijhouden. Tenslotte zal ik uw gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij dit zou gevraagd worden op bevelschrift van een magistraat in het kader van een gerechtelijke procedure.

Verder hebt u volgens de geldende wetgeving volgende rechten:

  • Recht van inzage en kopie;
  • Recht van aanpassing of rectificatie;
  • Recht van gegevensuitwissing;
  • Recht op beperking van verwerking;
  • Recht van bezwaar;
  • Recht op overdraagbaarheid.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerk, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en deze functionele cookies bieden de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De website maakt helemaal geen gebruik van analytische noch tracking cookies. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen dus persoonlijke gegevens op. U kan cookies altijd uitschakelen en zelfs verwijderen. Dat kan via de instellingen van uw internet browser.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld. De laatste wijziging is gebeurd op 24 mei 2018.

[divider]

[/section]

[/content_break]

[page_break style=”padding: 0px 0;”][/page_break]