Psychosociale Crisisopvang

Het beheer van emotionele verliezen bij crisissituaties –
Residentieel vormingsprogramma voor de uitbouw van een crisis respons team in brandweer-, medische urgentie-, politie- en risikodiensten

 

PROGRAMMA 3-daagse opleiding

Dag 1 – Vrijdag – 19u30-22u30

Aankomst (uiterlijk om 19u00) – koffie/thee – registratie & installatie in de kamers

Het beheer van emotionele verliezen bij crisissituaties

  • Inleiding – historiek van de opleiding
  • Te bereiken doelstellingen
  • Opstellen van vormingscontract
  • Onderlinge afspraken en leefregels

Ervaringsgerichte voorstelling & kennismaking

Ervaringsgerichte exploratie van emotioneel-schokkende en/of traumatogene gebeurtenissen

Creatieve exploratie van een traumatogene impact
VOOR, TIJDENS en NA de TRAUMATOGENE IMPACT

Dag 2 – Zaterdag – 07u00-22u30

07u30-12u30

Wekken, geleide meditatie, wandelopdracht, stretching, persoonlijke reflectie, ontbijt

De preventiematrix voor ‘emotioneel verliesbeheer’ en psychosociale crisisopvang

Inleiding

De verzorgde, de betekenisvolle anderen en de hulpverlener

Tijdsperpectief voor assimilatie en accomodatie na een emotioneel schokkende en/of traumatogene gebeurtenis

Praktijkoefeningen in Eerste Psychologische Hulp bij Ongevallen (EPsyHBO)

12u30-1330

Lunch

13u30-17u00

Interacties met getroffenen in de acute fase tijdens en na een traumatogene gebeurtenis

Advanced psychological support, demobilization, defusing

Belangrijke aspecten : slecht nieuws melden, de waarheid spreken, kunnen luisteren naar verdriet en verlies, beslissingsondersteuning, problem solving, familie opvang, etc.

Interventietechnieken voor emotioneel verliesbeheer
On-scene support en eerste psychologische opvang

Interacties met getroffenen in de post-acute fase na een traumatogene gebeurtenis: psychologische triage en de overgang van van de acute naar de post-acute fase

Emotionele opvang en psychologische debriefing – nabespreking en het opmaken van een psychologisch bilan – emotionele ontkoppeling en doorwerking

Discussie en casuïstiek

17u00-18u00

Wandel- en reflectiepauze

19u30-22u30

Groepswerk : uitwerken van een volledige casus

Exploratie van het schokverwerkingsproces – doe-opdrachten in subgroepen

22u30-24u00

Groepscohesie activiteit

Dag 3 – Zondag – 07u00-15u30

07u00-12u30

Wekken, geleide meditatie, wandelopdracht, stretching, persoonlijke reflectie, ontbijt

Exploratie van het schokverwerkingsproces – plenaire bespreking

Interacties met getroffenen na een traumatogene gebeurtenis
De overgang van de acute naar de post-acute fase na een traumatogene gebeurtenis uitgestelde emotionele opvang en psychologische debriefing

Oefeningen in groep – rollenspelen – sculpting – attitude feedback

Integratie en synthese oefening
Slecht nieuws melding – eerste psychologische hulp – traumatische stress debriefing
Lange termijn opvolging – herdenking – lessons learned

12u30-13u30

Lunch

13u30-15u30

Verdere structurele uitbouw van een Crash Respons Team
Kansen, bedreigingen en valkuilen – trajectbegeleiding en huistaken via de fist – opmaken van een draaiboek voor preventie, aanpak en nazorg van traumatogene gebeurtenissen – groepsevaluatie van de vorming

Eindritueel en afsluitend glas

 

Praktisch

Trainer : Erik De Soir – De Weg Wijzer

In de cursusdocumenten zijn de volgende boeken inbegrepen:

Redders in nood. Opvang van mensen in crisis (2013) – Erik De Soir – LannooCampus
De strijders van het licht – Paulo Coelho

Voor bijkomende inlichtingen, neem contact op.

Enkele belangrijke aandachtspunten

You get out what you put in…

De trainer verwacht van elke cursist een open en kwetsbare opstelling gedurende de hele vorming die verloopt volgens het motto “You get out what you put in!”.

Een persoonlijke inbreng en de capaciteit tot introspectie zijn een vereiste om deze vorming en het eraan verbonden groepsproces te doen slagen.

De vorming mikt zowel op theorie- en praktijk, als op persoonlijke groei als zorgverlener in crisissituaties. Cursisten zullen dus op regelmatige tijdstippen met de eigen ervaringen en levensloop worden geconfronteerd.

Op elk ogenblik van de opleiding zal de intimiteit en privacy van de cursist gerespecteerd worden. Niettegenstaande een eigen inbreng van elke cursist wordt verwacht, is het niet de bedoeling de cursisten te brengen tot het open meedelen van persoonlijke belevingen in groep.

De opleiding is niet de juiste gelegenheid om eigen ervaringen emotioneel te ventileren of de verwerking van ingrijpende ervaringen uit het verleden op gang te brengen. Nochtans is het onvermijdelijk dat de thematiek van deze opleiding de eigen (professionele) trauma-problematiek terug kan activeren.

Bring “your-self” in

Alles wat het persoonlijk proces en/of comfort gedurende het weekend kan vergroten, is welkom! Je eigen koffiebeker, kussen, cd’s, etc kunnen je soms een extra duwtje in de rug geven.

Acting out(side)

Het is aangeraden warme kledij en stevig schoeisel mee te brengen om op de voorziene tijdstippen een frisse neus te halen in de bosrijke omgeving rond het seminariecentrum.

De kledij gedurende de hele cursus is afgestemd op een mengeling tussen makkelijke zittende, sportieve en informele kledij (“neat casual”).

Alleen voor het vrijwillige ochtendsport en buitenwandelingen moet aangepaste kledij voorzien worden.

What makes you breaks you,…and what breaks you, makes you

Indien sommige cursisten in het verleden persoonlijk getroffen werden door ernstige verlies- of traumatische ervaringen – die kunnen interfereren met de inhoud van de opleiding – wordt verwacht dat ze dit persoonlijk aan de trainer melden voor of tijdens de cursus.