Hypnose als instrument voor acute stabilisatie in crisissituaties