Lezing AP hogeschool 11 februari – Menselijk gedrag in crisissituaties door Erik de Soir

Menselijk gedrag in crisissituaties door Erik de Soir

This lecture will be conducted in Dutch.

Tijdens deze lezing schetst Erik de Soir hoe mensen bij plots schokkende en potentieel traumatiserende situaties reageren op basis van reflexen en overlevingsgedrag. De individuele rationaliteit van dit overlevingsgedrag leidt in heel wat gevallen tot collectieve irrationaliteit waarbij (dodelijke) slachtoffers vallen. In zijn betoog staat hij stil bij de zware emotionele en psychologische last die alle betrokken partijen kunnen meedragen. In de talrijke voorbeelden zullen ook linken gelegd worden met de huidige dreiging van terreur.

Erik de Soir is Dr in de psychologie (Universiteit Utrecht) en psychotraumatherapeut. Hij doceert crisispsychologie, psycho-traumatologie, crisisbeheer en –communicatie aan universiteiten in binnen- en buitenland. Hij was als hulpverlener betrokken bij o.a. het Pukkelpopdrama en de busramp in Sierre.

Praktische info

  • donderdag 11 februari 2021 van 19u tot 21u
  • de locatie is afhankelijk van de corona-maatregelen die op dat moment van kracht zijn
  • iedereen is welkom (studenten én personeel)
  • gratis
  • inschrijven kan via dit formulier