Recensie “Redders in nood”

Een helder, goed gestructureerd en geïllustreerd boek voor een ruim publiek. Uiteraard voor zorgverleners de hier zonder meer de erkenning krijgen die nodig is. De Soir legt op een duidelijke manier uit hoe hulpverleners zich inzetten om slachtoffers van ongevallen, aanslagen, rampen… op te vangen en zo een eerste aanzet geven tot het verwerken van de traumatische gebeurtenis. Uitgangspunt is dat een ernstige, traumatische gebeurtenis niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een psychotrauma. Mits de juiste begeleiding door hulpverleners en naasten kan het slachtoffer veel leed bespaard worden.
De auteur gaat bovendien ook een stapje verder en omschrijft de impact van traumatische gebeurtenissen op de hulpverleners zelf en geeft weer hoe zorg voor de zorgenden aangepakt kan worden. Wellicht een eyeopener voor veel mensen die denken dat hulpverleners hiervoor opgeleid zijn en dus de meest akelige gebeurtenissen met een vingerknip verwerken.
Een zinvol en goed leesbaar boek voor zowel hulpverleners als geïnteresseerden. Ieder van ons maakt in het leven dingen mee die traumatiserend kunnen zijn. Het boek biedt een bijdrage op veel terreinen. De lezer zal een aantal tips krijgen waarmee hij zelf aan de slag kan zijn in dergelijke omstandigheden en het weten dat vandaag steeds meer aandacht besteed wordt aan professionele zorg voor de emotionele pijn in moeilijke omstandigheden, zowel voor slachtoffer als voor zorgverleners, stelt gerust en leert ons dat meer en meer het besef heerst dat een mens veel meer is dan een fysieke verschijning en goede zorg rekening houdt met de hele mens in al zijn aspecten: fysiek, emotioneel, sociaal en existentieel.
Een aanrader.

Evelien Lust

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog