Is een preventieve aanpak van radicalisering nog mogelijk?