Recensie “Leven aan de Zijlijn. Meditaties bij Trauma en Verlies.”

Auteur: Erik De Soir. Uitgever: Lannoo. 160p. 2CD’s

De rode draad van je leven en je toekomst verwachtingen kunnen plots doorbroken worden door trauma en verlies. Je komt ongewild in de marge of aan de zijlijn. Wanneer je dit boek leest, regelmatig mediteert door de teksten te lezen of te beluisteren, vind je extra steun en hulp om je situatie vanuit diverse perspectieven te bekijken. Een extra verrijking vind je als lezer in de eerlijke, open getuigenissen van vele bekende en minder bekende mensen, hoe ook zij na zware ingrijpende gebeurtenissen hun weg terug maken of vinden, en hoe zij anderen bijstaan en confrontatie met het lijden aandurven om er in verbondenheid door te komen.
 
De reis in het boek neemt je mee langs de “18 ity’s”, de woorden uit het ity-lied van Sri Swami Sivananda om het herstelproces te begeleiden. Een ode aan het leven opgebouwd aan de hand van achttien Engelse woorden die op ity eindigen, zoals serenity, regularity, simplicity, humility, charity, purity, enz. Je doorloopt een rijk kleurenpalet of regenboog van concepten, waarden en emoties: sereniteit, regelmaat, afzien van ijdelheid, eerlijkheid, eenvoud, waarachtigheid, gelijkmoedigheid, doelgerichtheid, vrij van irritatie, flexibiliteit, nederigheid, vasthoudendheid, integriteit, edelmoedigheid, grootmoedigheid, liefdadigheid, vrijgevigheid en zuiverheid. Je vindt een hoofdstuk voor elk woord met erbij horende meditatie en een persoonlijk verhaal. Elke meditatie begint met een “ity” woord, waar je spontaan beelden, indrukken, herinneringen, gevoelens en een symbool laat bij opkomen. Je krijgt bepaalde bedenkingen rond het concept, waar en hoe het een plaats krijgt in het bestaan. Elke “ity” is verrijkt met exclusieve foto’s en quotes, die je op jou kan laten inwerken, om er een palet van ervaringen bij te laten opkomen. Je krijgt suggesties om het concept te bevragen, bekijken, te laten bezinken of inwerken. Je ontdekt vanzelf hoe je vanuit diverse perspectieven, afstand, ruimte, als een … naar je situatie kan kijken, er anders mee omgaan.
 
In de meditatie ga je op weg naar herstel: de teksten kan je lezen en beluisteren. Teksten zijn ingesproken door een mannen- of vrouwenstem, zodat je meer ruimte krijgt voor je innerlijke beelden, transformatie van beelden, verwerking van thema’s. Je komt tot een bepaalde rust, met de aangename stem die bij je is en als een gids meereist me jou. Je kan hoopvol vooruit kijken, wanneer je stilstaat bij de seizoenen en de natuur, als metafoor voor verlies en herstel. Je komt in contact met innerlijke gidsen, innerlijke gevoelens en gedachten, die allen hun plaats krijgen zoals, “geen enkele wolk beter is dan de andere”en elke gedachte en gevoel ruimte krijgt.
 
Elk hoofdstuk is verrijkt met een authentieke getuigenis, waarin je als lezer ontdekt hoe bekende en minder bekende mensen, de “ity” waarden in hun weg naar herstel hebben gevonden.
Bij hoofdstuk 7 rond gelijkmoedigheid, reis je in gedachten van het moment van verlies, het ‘in de put zitten’, stilstaan bij de ervaring, naar beelden van eruit klimmen, het ruimer perspectief op de levensweg die je bewandelt, met putten en wegen naar boven, seizoenwisselingen, en hoe “geen enkele bloem vergeet na de winter hoe ze opnieuw moet bloeien.”
Bij hoofstuk 15 rond grootmoedigheid, krijg je de uitnodiging om vanuit diverse perspectieven te kijken naar “daders” of “verantwoordelijken voor je eigen onheil”: een mogelijk alternatief uit het moeras, en een kans om te verkennen wat je ziet gebeuren, wanneer je je voorstelt dat je de draad van je eigen leven weer opneemt. Mooi om een nieuwe visie die opborrelt “in je hart te wrijven, met een blik op de toekomst”.
 
Het boek is bijzonder stijlvol – que schrijfstijl, illustraties, inhoudelijke teksten. Een boek waar je graag naar grijpt, in een handig formaat, dat je als een ‘vriend’ bij de hand houdt voor moeilijke momenten. De foto’s laten je wegdromen, brengen op zich een bepaalde rust en sereniteit uit het Tibetaanse landschap. De diverse –ity’s vertonen soms wat overlap, door fijne nuances in de woorden en concepten, die wat raadselachtig overkomen. Je in de meditatie openstellen voor wat komt en je innerlijk vrij laten associëren, brengt je naar diverse wegen. Woorden kunnen inhoudelijk of via de resonantie beroeren en datgene in je vrijmaken dat wacht om aan de oppervlakte te komen. De vaste structuur van de diverse meditaties om de uiterlijke wereld even buiten te laten, je innerlijke wereld ruimte te geven, en weer terug te keren naar de externe ervaring, geeft ook de onervaren lezer/medidator een goede structuur.
 
Het boek biedt hoop en begeleiding bij de mensen die in hun leven met trauma en verlies geconfronteerd worden, als zelfhulp of als onderdeel van een begeleidingstraject. De rijkdom aan metaforen en beelden, perspectief-wisselingen vanwaar je kijkt, diverse lenzen, inspiratie van anderen, opent wegen naar herstel om gesterkt met hoop, de draad van het leven terug op te pakken, en na de ‘zijlijn’ weer een nieuwe levenslijn te volgen.
 
De insteek en aanpak biedt handvatten voor therapeuten die in hun werk cliënten met verlies-ervaring begeleiden. De meditatieve teksten zijn zeer inspirerend voor creatief werk. De aangereikte attitude, symboolwerk, metaforen, principes van innerlijke wijsheid en gidsen zijn universeel, en kunnen binnen diverse therapeutische context aangeboden worden.
En uiteraard is het boek een bijzonder waardevol geschenk voor je medemens, vriend, vriendin of familielid, die met verlies wordt geconfronteerd.

 

Dr. Nicole Ruysschaert
Psychiater – Psychotherapeute.
Opleider hypnose en psychotraumatologie
Public Relations Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging
Past-President European Society of Hypnosis
Board of directors International Society of Hypnosis
Antwerpen, 10 Oktober 2016

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog